Laatste nieuwsberichten

Terugblik op artikel over mist uit 1989

Verkeerskunde blikt in haar rubriek Achteruitkijkspiegel regelmatig terug op een verkeerskundig onderwerp uit het verleden. Dat leidt tot interessante en/of verrassende artikelen. Zoals de terugblik van Max van Kelegom op zijn artikel uit 1989 over mist. 
Lees meer

Leerlingen kunnen nu ook met app oefenen voor Verkeersexamen

Het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het Praktisch Verkeerexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de afgelopen jaren toegenomen. Waar in 2007 nog maar 1,5% van de leerlingen zakte, lag dit percentage vorig jaar op 4%. De oorzaak is dat kinderen te weinig het verkeer in de praktijk oefenen. Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen introduceert VVN een app voor smartphones en tablet. Daarnaast kunnen leerlingen ook online oefenen. 
 
Lees meer

Verkeerseducatie op alle Zwolse scholen

Gymnasium Celeanum heeft 12 maart het VEVO-convenant met de gemeente ondertekend. Met de ondertekening verplicht de school zich in om de leerlingen te onderwijzen in veiliger verkeersdeelname.

Lees meer

ROV Oost Nederland: “Elkaars energie gebruiken”

Sinds 1 januari 2014 wordt er in Gelderland en Overijssel op het gebied van verkeersveiligheid van beide provicnies nauw samengewerkt. Dit gebeurt onder de naam Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost Nederland, oftewel: ROV Oost Nederland. Een nieuwe organisatie met een nieuwe programmaleider. Sinds begin maart staat Henk Driessen aan het roer bij ROV Oost Nederland. Tijd om hem te vragen naar zijn ambities en plannen op het gebied van verkeersveiligheid. 
Lees meer