Laatste nieuwsberichten

Enschede start pilot internationaal succesvolle campagne

Jaarlijks vallen er 35 verkeersdoden en 685 ziekenhuisgewonden onder kinderen van 0 tot 14 jaar. Een derde van deze ongelukken vindt plaats op de school-thuisroute. Een fietshelm vermindert de kans op hersenletsel bij een ongeval met 53 procent. Om de verkeersveiligheid van de Enschedese leerling te vergoten, is de gemeente daarom op 14 maart gestart met een pilot van de campagne “Helm op, fluo top”, die eerder enorm succesvol was in het buitenland.  Een maand later is de directeur van de betreffende basisschool al enorm tevreden met de behaalde resultaten.

Lees meer

Terugblik op artikel over mist uit 1989

Verkeerskunde blikt in haar rubriek Achteruitkijkspiegel regelmatig terug op een verkeerskundig onderwerp uit het verleden. Dat leidt tot interessante en/of verrassende artikelen. Zoals de terugblik van Max van Kelegom op zijn artikel uit 1989 over mist. 
Lees meer

Leerlingen kunnen nu ook met app oefenen voor Verkeersexamen

Het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het Praktisch Verkeerexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de afgelopen jaren toegenomen. Waar in 2007 nog maar 1,5% van de leerlingen zakte, lag dit percentage vorig jaar op 4%. De oorzaak is dat kinderen te weinig het verkeer in de praktijk oefenen. Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen introduceert VVN een app voor smartphones en tablet. Daarnaast kunnen leerlingen ook online oefenen. 
 
Lees meer

Verkeerseducatie op alle Zwolse scholen

Gymnasium Celeanum heeft 12 maart het VEVO-convenant met de gemeente ondertekend. Met de ondertekening verplicht de school zich in om de leerlingen te onderwijzen in veiliger verkeersdeelname.

Lees meer