Laatste nieuwsberichten

Nuttige gids voor gedragsbeinvloeding

Gedragswetenschappers hebben een gratis te downloaden gids geschreven die handzame strategieën biedt om het mobiliteitsgedrag van mensen te kunnen beïnvloeden, zelfs als die niet gemotiveerd zijn. Een nuttige gids voor een ieder die zich bezig houdt met het bewerkstelligen van gedragsverandering ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Lees meer

Monitoring verkeersinfrastructuur koppelen aan verkeersveiligheid

Naast goede ongevalsgegevens zijn er ook andere goede verkeersveiligheidsindicatoren nodig (bijoorbeeld rijsnelheid, alcoholgebruik, kwaliteit infrastructuur) om decentraal beleid op te kunnen baseren. De SWOV heeft een rapport ontwikkeldt dat beoogt een handreiking hiervoor te bieden.

Lees meer

Onderzoek: Top overtredingen

Conclusies van een onderzoek van ANWB Autoverzekering in samenwerking met Multiscope zijn onder meer dat 65-plussers aangeven de meeste overtredingen te begaan, dat hardrijders in elke leeftijdscategorie voorkomen en dat te hard rijden de grootste ergernis in het verkeer is terwijl 80 procent toegeeft dat zelf ook wel eens te doen.

Lees meer

Rapport: fietshelm voorkomt of vermindert levensbedreigend hoofdletsel

Uit een studie van het onderzoekinstituut van de Duitse verzekeraars GDV blijkt dat een fietshelm bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van kan de meeste levensbedreigende hoofdletsels bij een ongeval. Samen met het Institut für Rechtsmedizin en de universiteitskliniek van Münster werden 543 ongevallen met gewonde fietsers uit 2012 en 2013 gedetailleerd onderzocht. Ook werd onderzoek gedaan aan de hand van een databank met verkeersslachtoffers. Van 117 overleden fietsers droegen zes een helm en ruim 50 procent van hen overleed aan schedelletsel. 

Lees meer