Laatste nieuwsberichten

Boek over mobiliteit en verkeersgedrag

De nieuwe CROW-publicatie ‘Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden' ondersteunt verkeersprofessionals met theoretische en praktische kennis over het beïnvloeden van het verkeersgedrag. Het is het eerste boek dat de combinatie van mobiliteit en het beïnvloeden van gedrag uitvoerig en onderbouwd voor het voetlicht brengt.

Lees meer

Aftrap Bob-sportcampagne

Vitesse Betrokken, PEC Zwolle United en ROV Oost-Nederland werken samen in de preventie van rijden onder invloed onder sporters en supporters. Op zaterdagavond 28 februari vindt hiervan de aftrap plaats tijdens de wedstrijd Vitesse – PEC Zwolle in het Gelredome.

Lees meer

Gemeenten blijven zich inspannen voor minder verkeersslachtoffers

Verkeersonderzoekbureau SWOV publiceerde 6 februari een rapport met maatregelen om het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden terug te dringen. Het is duidelijk dat gemeenten zich in de komende jaren moeten blijven inspannen om het aantal slachtoffers te verminderen. Mensen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Helaas vallen er toch nog te veel slachtoffers in het verkeer.

Lees meer

Meer verkeersveiligheid vooral door meer investeren

Wil men de verkeersveiligheid verder verbeteren, dan moet er fors worden geïnvesteerd in betere wegen en fietsvoorzieningen. Voor andere maatregelen die verkeersveiligheid kunnen verbeteren, zoals de fietshelm, is waarschijnlijk onvoldoende draagvlak.

Lees meer