Laatste nieuwsberichten

Rapport SWOV: Lasten verkeersletsel

Ongeveer 1 op de 5 mensen die ernstig letsel oplopen bij een verkeersongeval, houdt hier blijvende beperkingen aan over. Een derde van alle letsellast (een indicator voor de gevolgen van letsel) van ernstig verkeersgewonden wordt veroorzaakt door fietsongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken was. De kosten van ernstig verkeersletsel beslaan 42% van de totale verkeersonveiligheidskosten: 5,2 miljard van de 12 miljard (2009). Dit staat in het rapport Lasten van verkeersletsel ontleed dat SWOV onlangs publiceerde.

Lees meer

Effectevaluatie: doel 2toDrive bereikt

2toDrive is een zesjarige proef met begeleid rijden. SWOV voert de effectevaluatie uit en heeft als onderdeel daarvan gekeken hoe jongeren en hun coaches de fase van begeleid rijden in de praktijk invullen. Daaruit blijkt dat de begeleid rijden-fase serieus wordt genomen en dat er daadwerkelijk wordt geoefend. De meeste 2toDrivers doen dat ook regelmatig en in verschillende situaties (op de snelweg, in de grote stad) en omstandigheden (met regen, mist, in het donker). Daarmee is het doel van begeleid rijden, in relatief veilige omstandigheden ervaring opdoen voordat een jonge automobilist alleen de weg opgaat, bereikt.

Lees meer

Ouderen kunnen online hun rijgeschiktheid testen

Vanaf vandaag kunnen senioren zelf hun rijvaardigheid nagaan met behulp van een checklist. Vijftien vragen
peilen onder meer naar hun kennis van de verkeersregels, reactievermogen en eventuele moeilijke
verkeerssituaties. Door de vergrijzing van de samenleving stijgt ook het aantal oudere bestuurders in het verkeer. Gezichtsvermogen, beweeglijkheid en ook de reactiesnelheid verminderen bij het ouder worden en
zijn belangrijk in het verkeer. Met de checklist willen het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt 65-plussers sensibiliseren voor mogelijke problemen bij het autorijden en zo de rijvaardigheid van ouderen meer bespreekbaar maken. De test is online beschikbaar op www.senior-test.be.

Lees meer

Fietsverlichtingscampagne 2014/2015

Half oktober start ook in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) de fietsverlichtingscampagne ‘Ik Wil Je Zien’. Ongeveer 20% van de fietsslachtoffers is het gevolg van ongevallen bij schemer of duisternis. Dit is een hoog percentage, omdat er overdag - naar verhouding - véél meer gefietst wordt. De beperkte zichtbaarheid van fietsers is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van fietsongevallen.

Lees meer